با افزایش شاخص کل بورس امروز ۱ مرداد ۱۴۰۱، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۱ میلیون ۳۸۷ هزار و ۱۷۲ تومان رسید.

امروز شنبه (۱ مرداد ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۱۰ میلیون و۷۵۴هزار و۶۷۷ تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۸۷۵ واحد افزایش در ارتفاع ۱.۴۷۳.۷۷۳ و شاخص هم  وزن در ارتفاع ۴۰۴.۷۳۷ واحدی قرار گرفته است
 
ارزش معاملات امروز بازار بورس۳۸۴۳ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۵۷۱۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار کگل، پارسان،ومعادن،تاپیکو،شپدیس،شستا،وبملت بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس بپاس، هرمز،شاوان،کگهر،شگویا،غصینو،صبا است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

 

نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم

 

(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار 
فارس  ۸۱۶ ۱۱۶۸
شگویا ۹۷۴ ۴۹
شاوان ۲۴۵۰ ۵
دانا ۹۸ ۴۵
بنیرو  ۲۳۴ ۳
رمپنا ۱۵۱۱ ۱۴۳
اخابر ۶۴۶ ۲۴۴
کگل ۱۲۴۵ ۱۰۷
حکشتی‌ ۲۲۸۴ ۸۰
فولاد ۱۰۹۹ ۲۵۲۰
فولاژ ۸۵۲ ۴۸
فخوز ۴۴۴ ۱۱۶
ساراب ۱۶۵۸ ۹
ورنا ۶۰۱ ۳
حپترو ۴۲۳۷ ۱
کچاد ۱۳۹۹ ۲۳۷
وپست ۴۱۱ ۱۶
مارون ۱۹۱۰۰ ۴۹
شپنا  ۷۰۴ ۴۱۶
شتران ۵۳۷ ۲۶۰۰
شبندر ۹۵۰ ۹۳۰
بسویچ ۱۶۷۶ ۹
وبملت ۲۷۱ ۳۰۵
وبصادر ۱۵۷ ۱۴۲۷
خاور ۱۸۶ ۴۲۰
وتجارت  ۱۶۰ ۱۸۲۲
 فایرا ۲۰۳۱ ۳۲
شراز ۱۴۲۱۵ ۴
جم ۴۲۴۴ ۴۲
فملی ۶۰۵ ۱۸۴۰
سدشت ۲۴۹۱ ۸
بفجر ۲۱۲۱ ۳۸
وتوصا ۸۲۱ ۱۲
 شبریز ۲۲۸۹ ۴۱
خساپا ۱۷۵ ۳۶
لکما ۷۳ ۲۲
بترانس ۱۹۱ ۳
 
 
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱ مرداد ۱۴۰۱
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱ مرداد۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۱ میلیون و۳۸۷ هزار و۱۷۲تومان رسید.

 

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

 

نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم

 

(تومان)

 

تعداد سهم هر سهامدار 
فارس  ۸۱۶ ۲۲۹۲
شگویا ۹۷۴ ۴۷
شاوان ۲۴۵۰ ۴
دانا ۹۸ ۱۶
بنیرو  ۲۳۴ ۳
رمپنا ۱۵۱۱ ۱۳۷
اخابر ۶۴۶ ۲۳۹
کگل ۱۲۴۵ ۱۰۴
حکشتی‌ ۲۲۸۴ ۷۸
فولاد ۱۰۹۹ ۲۵۲۰
فولاژ ۸۵۲ ۷۳
فخوز ۴۴۴ ۲۹۶
ساراب ۱۶۵۸ ۹
ورنا ۶۰۱ ۳
حپترو ۴۲۳۷ ۱
کچاد ۱۳۹۹ ۱۸۱
وپست ۴۱۱ ۱۶
مارون ۱۹۱۰۰ ۴۷
شپنا  ۷۰۴ ۱۰۰۸
شتران ۵۳۷ ۲۰۹۰
شبندر ۹۵۰ ۹۱۲
بسویچ ۱۶۷۶ ۹
وبملت ۲۷۱ ۲۹۹
وبصادر ۱۵۷ ۱۴۰۰
خودرو ۲۰۰ ۴۷
وتجارت  ۱۶۰ ۱۷۸۸
 فایرا ۲۰۳۱ ۳۱
شراز ۱۴۲۱۵ ۴
جم ۴۲۴۴ ۴۱
فملی ۶۰۵ ۱۴۷۳
سدشت ۲۴۹۱ ۸
بفجر ۲۱۲۱ ۳۸
وتوصا ۸۲۱ ۱۲
 شبریز ۲۲۸۹ ۱۵
خساپا ۱۷۵ ۳۹
لکما ۷۳ ۲۲
بترانس ۱۹۱ ۳
 

 

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۶ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: