در این گزارش ارزش سهام عدالت امروز ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ آمده است.

امروز چهارشنبه (۲۶ مرداد ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون و۸۲۵ هزار و۷۸۹تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با ۸۱۰۴ واحد کاهش در ارتفاع ۱.۴۵۱.۳۹۵ و شاخص هم  وزن در ارتفاع ۳۹۹.۰۷۷ واحدی قرار گرفته است.
 
ارزش معاملات امروز بازار بورس۴۴۷۹ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۵۴۸۲ هزار میلیارد تومان قرار داد. 
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فارس،شبندر،شپدیس،شپنا،کگل،شتران،فولاد بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس زاگرس،آریا،شاوان،شراز،بپاس،دماوند،کگهر فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم
 
(تومان)

 

تعداد سهم هر سهامدار 
 
فارس  ۸۲۱ ۱۱۶۸
شگویا ۹۶۹ ۴۹
شاوان ۱۸۲۸ ۵
دانا ۱۰۱ ۴۵
بنیرو  ۲۴۱ ۳
رمپنا ۱۵۳۶ ۱۴۳
اخابر ۷۲۳ ۲۴۴
کگل ۱۱۰۳ ۱۰۷
حکشتی‌ ۲۳۱۹ ۸۰
فولاد ۵۵۶ ۲۵۲۰
فولاژ ۷۲۰ ۴۸
فخوز ۴۰۹ ۱۱۶
ساراب ۱۷۲۵ ۹
ورنا ۶۴۱ ۳
حپترو ۳۷۷۳ ۱
کچاد ۱۳۱۱ ۲۳۷
وپست ۴۲۰ ۱۶
مارون ۱۹۱۰۰ ۴۹
شپنا  ۵۹۴ ۴۱۶
شتران ۴۹۱ ۲۶۰۰
شبندر ۷۱۳ ۹۳۰
بسویچ ۱۵۹۵ ۹
وبملت ۳۲۲ ۳۰۵
وبصادر ۱۷۵ ۱۴۲۷
خاور ۱۸۶ ۴۲۰
وتجارت  ۱۷۹ ۱۸۲۲
 فایرا ۱۸۲۷ ۳۲
شراز ۱۱۹۱ ۴
جم ۳۹۹۸ ۴۲
فملی ۵۴۲ ۱۸۴۰
سدشت ۲۳۸۸ ۸
بفجر ۱۶۸۶ ۳۸
وتوصا ۸۰۶ ۱۲
 شبریز ۱۵۳۸ ۴۱
خساپا ۲۱۷ ۳۶
لکما ۷۴ ۲۲
بترانس ۱۹۷ ۳
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۶ مرداد۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۴۶۵ هزار و۲۳ تومان رسید.

 

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

 

نام شرکت سهامی

 

قیمت پایانی هر سهم

 

(تومان)

 

تعداد سهم هر سهامدار 

 

 
فارس  ۸۲۱ ۲۲۹۲
شگویا ۹۶۹ ۴۷
شاوان ۱۸۲۸ ۴
دانا ۱۰۱ ۱۶
بنیرو  ۲۴۱ ۳
رمپنا ۱۵۳۶ ۱۳۷
اخابر ۷۲۳ ۲۳۹
کگل ۱۱۰۳ ۱۰۴
حکشتی‌ ۲۳۱۹ ۷۸
فولاد ۵۵۶ ۲۵۲۰
فولاژ ۷۲۰ ۷۳
فخوز ۴۰۹ ۲۹۶
ساراب ۱۷۲۵ ۹
ورنا ۶۴۱ ۳
حپترو ۳۷۷۳ ۱
کچاد ۱۳۱۱ ۱۸۱
وپست ۴۲۰ ۱۶
مارون ۱۹۱۰۰ ۴۷
شپنا  ۵۹۴ ۱۰۰۸
شتران ۴۹۱ ۲۰۹۰
شبندر ۷۱۳ ۹۱۲
بسویچ ۱۵۹۵ ۹
وبملت ۳۲۲ ۲۹۹
وبصادر ۱۷۵ ۱۴۰۰
خودرو ۲۲۲ ۴۷
وتجارت  ۱۷۹ ۱۷۸۸
 فایرا ۱۸۲۷ ۳۱
شراز ۱۱۹۱ ۴
جم ۳۹۹۸ ۴۱
فملی ۵۴۲ ۱۴۷۳
سدشت ۲۳۸۸ ۸
بفجر ۱۶۸۶ ۳۸
وتوصا ۸۰۶ ۱۲
 شبریز ۱۵۳۸ ۱۵
خساپا ۲۱۷ ۳۹
لکما ۷۴ ۲۲
بترانس ۱۹۷ ۳
 

 

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: