معاون بیمه و خدمات سلامت بیمه سلامت مطرح کرد:

مهدی رضایی گفت: طبق مصوبه اخیر هیئت دولت، مادران بارداری که فاقد پوشش بیمه‌ای باشند می‌توانند از خدمات پوشش بیمه‌ای بهره مند شوند و همچنین در دوران شیردهی نیز که دو سال بعد از تولد فرزند تعریف شده و فرزندانشان به مدت پنج سال تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت درمورد بیمه رایگان برای مادران باردار و شیرده و همچنین فرزندان آنها تا پنج سالگی در برنامه «روزنه» رادیو گفتگو اظهارکرد: هیئت دولت در راستای حمایت از خانواده اخیراً مصوبه‌ای را درمورد بیمه زنان باردار گذارند.

وی افزود: طبق مصوبه اخیر هیئت دولت، مادران بارداری که فاقد پوشش بیمه‌ای باشند می‌توانند از خدمات پوشش بیمه‌ای بهره‌مند شوند و همچنین در دوران شیردهی نیز که دو سال بعد از تولد فرزند تعریف شده و فرزندانشان به مدت پنج سال تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

رضایی همچنین درمورد پوشش بیمه‌ای زایمان گفت: ما چهار نوع تعرفه خدمات درمانی در کشور داریم که عبارتند از تعرفه دولتی، عمومی، خیریه و خصوصی. اگر زایمان در مراکز دولتی و مراکز عمومی انجام شود بیمه هزینه‌ها را صد درصد تحت پوشش قرار می‌دهد اما اگر در مراکز خیریه و یا خصوصی انجام شود سازمان‌های بیمه گر متعهد به پرداخت معادل تعرفه عمومی (۱. ۵ برابر تعرفه‌های دولتی) می‌باشند.

معاون بیمه و خدمات سلامت تأکید کرد: اگر زایمان در مراکز خصوصی انجام شود ما به التفاوت آن برعهده خود فرد بیمه شده است اما مبنای پرداخت تا سقف تعرفه عمومی برعهده سازمان‌های بیمه گر است که صد درصد آن را پوشش خواهند داد.

وی با بیان اینکه آمار سزارین در ایران به طور غیرمتعارفی بالاتر از آمار جهانی است و سیاست وزارت بهداشت هم بر محور تشویق طبیعی قرار گرفته، گفت: زایمان طبیعی در کشور رایگان است اما برای زایمان سزارین فرانشیز ۱۰ درصدی لحاظ می‌شود.

رضایی دسترسی عادلانه به خدمات درمان ناباروری، کاهش پرداختی از جیب مردم و حمایت از خانواده را به عنوان سه هدف عمده از پوشش بیمه‌ای رایگان مادران باردار و فرزندانشان عنوان کرد.

 

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: