مرد جوان که پسرعمه اش را در مهمانی خانوادگی به قتل رساند، در دادگاه منکر اتهامش شد.

رسیدگی به قتل مرد جوان در منطقه پاکدشت از دو سال قبل در دستور کار قضایی قرار گرفت.در این پرونده مرد جوان در جریان یک مهمانی پسرعمه خود را به قتل رساند و بعد از دستگیری به اتهام خود اعتراف کرد

به این ترتیب پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و متهم برای دفاع پای میز محاکمه رفت.

قتل پسرعمه در مهمانی خانوادگی

در ابتدای جلسه رسیدگی،پدر و مادر مقتول به عنوان اولیای دم تقاضای قصاص متهم را کردند.

متهم در جایگاه دفاع قرار گرفت و در برابر اتهام مباشرت در قتل عمدی در دفاع از خود اظهار داشت:«اتهامم را قبول ندارم چون قصد به قتل رساندن پسرعمه ام را نداشتم.ما قبلا با هم اختلاف و دلخوری داشتیم و به خاطر حرف هایی که در مورد خانواده من زده بود با او بحثم شده بود.روز حادثه مادر او و مادر من مهمانی ای در خانه ما ترتیب دادند تا ما را با هم آشتی دهند.اما موقع شام دوباره با هم کل و کل بحث کردیم.من عصبانی شدم و به آشپزخانه رفتم و چاقویی برداشتم و او سمت من آمد و نشست که پاهایم را بگیرد و من را زمین بزند.من برای اینکه او را بالا بکشم تا زمین نخورم دستم را سمتش بردم که یکدفعه چاقو به گردنش اصابت کرد.»

قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهم و وکیل او برای صدور رای وارد شور شدند.

 

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۶ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: