شهرام قائدی بازیگر سینما و تلویزویون با انتشار این تصویر نوشت:«روزهاست که برادرانم بهرام و حسین

عطای این دنیا را به لقایش بخشیدند و رفتند انگار که رفتن (ننه )را تاب نیاوردند 

گیج و گنگ و مات و مبهوتم که خدایا چه بر سرم امد 

چه بر سرمان می اید

چگونه ادامه میدهم من»

قققق

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۴ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: