در تصویر زیر دو نفر را مشاهده می‌کنید که با طنابی آویزان بوده و زیر آن‌ها دو کوسه منتظر فرود آمدنشان هستند. به نظر شما کدام یک از این دو نفر طعمه کوسه ها شده و دیگری زنده می‌ماند؟

برای دانستن جواب سوال بهتر است ابتدا کامل به تصویر نگاه کنید. چه چیزهایی در عکس قابل توجه هستند؟

09

۱. یک نفر پیش از این دو نفر در آب افتاده و طعمه کوسه‌ها شده است. بنابراین این کوسه‌ها قاتل بوده و منتظر غذا هستند.

۲. به نظر می‌رسد کوسه سمت راست طعمه قبلی را بلعیده و تقریبا سیر شده است.

۳. در انتهای پای مرد یک چاقو و در بین موهای زن سنجاقی بزرگ به چشم می‌خورد.

۴. طناب مرد در حال پاره شدن است.

خب با توجه به همه این موارد می‌توان نتیجه گرفت که زن نجات پیدا خواهد کرد. هر چند که مرد چاقو دارد ولی نمی‌تواند از خود در برابر کوسه دفاع کند. طناب زن محکم بوده و پاره نخواهد شد ولی مرد بیچاره مانند طعمه اولی طنابش پاره شده و به درون آب خواهد افتاد. بنابراین زن نجات یافته و مرگ بلعیده خواهد شد.

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۱۸ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: