عشق، احساسیت درونی نسبت فردی دیگر که می توان انواع مختلف داشته باشد. فال عشق و احساس تاروت رنگی، فال مربوط به احساس شما و فرد مقابلتان نسبت به شماست.

 فال هفته عشق برای متولدین فروردین:

خیلی زود دیدار دارید. از دست شریک احساسی‌تان ناراحت و یا دلخورید که به زودی رفع می‌شود. در رابطه‌تان توقعاتی دارید که خودتان هم باید تلاش کنید تا به ایده آلی که دوست دارید برسید. طرف مقابلتان احساس میکند گاهی این تلاش‌ها یک طرفه و فقط از جانب اوست. اگر توقع‌تان یکطرفه باشد ممکن است رابطه‌تان دچار سردی شود. در حال حاضر حس هردوی شما خوب است اما آنقدر درگیر کار و مسائل زندگی شده اید که ممکن است در رابطه خود کم کاری کنید. خطر عادی شدن یا تکراری شدن در رابطه‌تان دیده میشود. حواستان رو جمع کنید شخصی قصد بهم زدن رابطه شما را دارد.

فال هفته عشق برای متولدین اردیبهشت:

اگر آقا هستید تنهایی برایتان دیده میشود یا به عشق قبلی‌‍تان همچنان فکر می‌کنید. ممکن است حتی اگر در رابطه باشید احساس تنهایی بکنید. طرف مقابلتان احساس میکند که در این رابطه آرامش ندارد و یا شما به او فکر نمی‌کنید. خطر وجود رقیب در رابطه‌تان دیده میشود، ممکن است طرف مقابلتان برای انتخاب کمی دودل شود که بیشتر به خاطر کم کاری‌های خودتان است. اگر در گذشته در روابط احساسی‌تان اشتباهی کرده اید پس تا دیر نشده سعی کنید جبرانش کنید و اگه احساس میکنید از شما ناراحت و دلخور است دلجویی و محبت کنید. در آینده وضعیت احساسی خوبی برایتان دیده میشود و این دوران رو پشت سر خواهید گذاشت. دعوا و بحثی پیش می آید که ممکن است باعث جدایی شود اما با دخالت شخصی از دوستان ختم به خیر می شود. اگر نستب به شما کم توجه شده و یا به او شک کرده‌اید بدانید که پیشنهاد عاطفی دارد ولی با همه‌ی دودلی به شما وفادار است، چون جواب رد میدهد ولی از نظر خانوادگی درگیری‌هایی دارد که به شما نمی گوید.

فال هفته عشق برای متولدین خرداد:

بزودی شاهد تغییرات یا اتفاقاتی در مسائل احساسی‌تان خواهید بود. برای خردادی های عزیز ازدواج یا تشکیل خانواده دیده میشود، اگر در شرف ازدواج هستید بحث و دخالت‌هایی باعث مشاجره و تلخ شدن اوقاتتان میشود که بهتره به کسی اجازه دخالت ندهید تا بعد حسرت و افسوس این روزها را نخورید طرف مقابلتان حرفی در دلش سنگینی می کند که میخواهد به شما بگوید اما دو دلی مانعش می شود. طرف مقابلتان حوصله‌ی بحث کردن ندارد. پیشنهادی از طرفش دریافت میکنید که اگه خوب فکر و عمل کنید پیشنهاد خوبی‌ست. به شخصی در اطرافتان اعتماد نکنید، موضوعی را در مورد طرف مقابلتان میگوید که صحت ندارد. همه نیت خوبی به شما ندارند و افرادی هستند که قصد ضربه زدن به شما و عشقتان را دارند یعنی در ظاهر دوست و در باطن دشمن شریک احساسی‌تان هستند. شریکتان قول و یا عهدی با شما میبندد که به آن عمل میکند اما کمی لجباز هست و فکر میکند مشکلات رابطه به خاطر شماست. بیشترین چیزی که باعث میشود که رابطتان بهم بخورد ندیدن و صحبت نکردن و سوتفاهم‌هاست ولی به هر حال طرف مقابلتان دوست دارد با شما ادامه دهد. اگر قهر کردید آشتی خواهید کرد.

فال هفته عشق برای متولدین تیر:

اگر اختلاف بزرگی بین‌تان است به زودی حل میشود. احتمال سفر دو نفره با طرف مقابلتان برایتان دیده میشود.حرف دلتان، آرزوهایتان یا توقع و خواست خودتان را به طرف مقابلتان بگویید چون وقتی سکوت زیاد شود کیس احساسی‌تان دچار شک و ترس میشود. خواستگاری کردن برایتان دیده میشود. با شریک احساسی تان مشکلی دارید که به واسطه ی دوست یا شخصی مورد اعتماد و گفت و گو حل خواهد شد. برای اینکه حرف و منظور شما را متوجه شود زیاد به خودتان فشار نیاورید و توضیح زیاد ندهید. تا ۲ وعده‌ی دیگر حسش به شما خیلی بهتر میشود. ممکن است سردی بین‌تان باشد ولی شما را قبول دارد و دلتنگ‌تان است به زودی با هم دیدار دارید.

فال هفته عشق برای متولدین مرداد:

از طرف شریک احساسی تان خبر خوبی دریافت میکنید. برنامه ریزی ها و تصمیماتی گرفته بودید که به سرانجام میرسد. فقط بهتر است کمی صبورتر باشید و به او فشار نیاورید. در رابطه تان بحث و قهر و آشتی های زیادی دیده میشود. شاید نسبت به رابطه‌تان کمی دچار بدبینی شده باشید ولی نگرانی‌ها و شکتان بی مورد است. شخصی نسبت به رابطتان حسادت یا دشمنی می کند ولی بر خلاف خواسته‌ش، خودش داخل چاهی که برای شما میکند خواهد افتاد و رسوا خواهد شد. دعوایی داشته‌اید یا مشکلی حل نشده بین‌تان است که طرف مقابلتان کلا ذهنش درگیر آن مسئله است و دوست دارد زودتر این مسئله حل شود و میخواهد قدم اول رو شما بردارید. رابطتان تا آخر ماه خیلی بهتر خواهد شد. اگر کات هستید پشیمان است.

فال هفته عشق برای متولدین شهریور:

سعی کنید در رابطه احساسی‌تان سیاست بیشتری داشته باشید. ممکن است جابجایی یا سفری برای طرف مقابلتان پیش بیاید که به واسطه ی آن کمی از هم دور شوید. در یک دودلی احساسی و دوراهی قرار گرفته اید، طرف مقابلتان در زمینه‌ای قولی به شما داده که نمیتواند به آن عمل کند. پیشنهادی به شما میدهد که فعلا قبول نکنید ولی خبر خوبی تا ۲ وعده ی دیگد از طرفش میشنوید که برای  رابطه ‌تان هم عالی‌ست. تسکینی برای زخم‌ها و ناراحتی های گذشته تان میشود. طرف مقابلتان در رابطه گاهی خودش را تنها حس می کند و مدام به این رابطه شک میکند. حواستان بیشتر به رابطه‌تان باشد. بین‌تان هم ابراز علاقه و هم بحث و دلخوری دیده میشود با این حال دوستش دارید.

فال هفتگی عشق برای متولدین مهر:

حس میکنید کمی از شما دور شده است. طرف مقابلتان درگیری‌هایی دارد که فکرش را مشغول کرده و باعث شده از شما کمی غافل شود. کاری را میخواد انجام دهد که نیاز به تمرکز دارد به همین دلیل ممکن است، او را کمی کمتر ببینید، کمی به او زمان بدهید تا به هدفش برسد. طرف مقابلتان کمی هم به شما شک دارد. مقداری از دلیل فاصله گرفتن هم همین شکی است که توی دلش دارد. دوست دارد شما کمی خودتون رو بهش ثابت کنید. رابطتان بهتر میشود. یک دورهمی یا یک سفر و راهی را با طرف مقابلتان میروید، خوشحالی در این راه برایتان دیده می شود. شخصی به هر بهانه ای به شما حسادت میکند و سعی در کنایه زدن و بدگویی از شما دارد تا دید شریک احساسی‌تان را نسبت به شما عوض کند، این موضوع برای عزیزان متاهل بیشتر دیده می شود.

فال هفتگی عشق برای متولدین آبان:

فکرتان خیلی درگیر رابطه تان شده است. انگار برنامه‌ها و آرزوهایی برای آینده ی احساسی‌تان داشتید که به آن نرسیده‌اید. سعی کنید برای رسیدن به رابطه‌ی ایده آل خودتان هم کمی از خودگذشتگی کنید و اشتباهاتتان را بپذیرید و اگر لازم شد از افراد و یا شخصی قابل اعتماد کمک بگیرید. خواستگار یا خواستگاری کردن برایتان دیده میشود. طرف مقابلتان میخواهد تغییر و تحولی در جهت بهتر شدن رابطه‌تان ایجاد کند و یا رابطه تان را جدی تر کند اما مشکلات و درگیری‌های خانوادگی که دارد کمی دو به شکش میکند اما به هر حال دوستتان دارد و میخواهد که با شما بماند.پنهان کاری از هر دو طرف دیده میشود که برای رابطه‌تان خوب نیست بهتر است بیشتر با هم روراست باشید چون ممکن است یک رسوایی یا دروغی رو شود که ناراحتتان کند.  شخصی به شما حسادت میکند اما کاری نمیتواند از پیش ببرد. طرف مقابلتان دوستتان دارد و کشش زیادی به سمتتان دارد اما گاهی لجبازی‌هایی دارید که نگرانش میکند و باعث قهر و آشتی زیادی بین‌تان میشود.

فال هفتگی عشق برای متولدین آذر:

دوران سختی را از لحاظ احساسی یا عشقی میگذرانید. شریک احساسی‌تان آنطور که باید و شما توقع دارید درکتان نمیکند. به شما ابراز عشق میکند و دوستتان دارد اما باز آرامشی که میخواهید را از طرفش دریافت نمی‌کنید. لجبازی در رابطه تان دیده میشود که دو طرف لجبازی می کنید مخصوصا وقتی از هم دور هستید اما شریک احساسی‌تان خیلی به شما وابسته‌ست با همدیگر حرف میزنید و گفت گو دارید، پیشنهادی به شما میدهد که قبولش میکنیدکه برای بهتر شدن رابطه‌تان خوب است. به زودی عشقتان بیشتر میشود. دورهمی باهم میروید که  خوش میگذرد. اگر کات هستید پیام یا تماس از طرفش دارید و خبری از طرفش خوشحالتان میکند.

فال هفتگی عشق برای متولدین دی:

شریک احساسی‌تان گرفتاری در زندگیش دارد که بیشترین دلیل بداخلاقی و کم توجهی او نسبت به شما به خاطر مشکلات شخصی است. ممکن است به همین دلیل  کمی به شما پشت کند، شما علاقه زیادی به او دارید ولی بهتر است کمی پا روی دلتان بگذارید و از او فاصله بگیرید خودش به سمتتان خواهد آمد و رابطه‌تان گرم تر میشود. طرف مقابلتان دوست دارد به شما کمک کند یا کاری را برای شما انجام بدهد و شما را حمایت کند، سعی خودش را در این زمینه میکند. ممکن است یک جدایی و شروع جدیدی بین‌تان اتفاق بیفتد یا افتاده. ملاقات و دیدار دارید و در این دیدار مسائلی ردوبدل میشود که بخش بزرگی از مشکلات احساسی‌تان را حل میکند و تغییر و تحول مثبتی در رابطه تان ایجاد میشود.

فال هفتگی عشق برای متولدین بهمن:

طرف مقابلتان دوستتان دارد و به شما وفادار است. نباید ناراحتش کنید چون باعث دلخوری و فاصله میشود. کمی خوددار باشید و زود عصبی نشوید چون به ضرر خودتان است. حسادت زیادی در رابطه تان دیده میشود. مسائل، بحث و اختلاف نظراهایتان را بهتر است جایی بازگو نکنید. طرف احساسی تان به شما فکر میکند و قلباً شما را دوست دارد. منتظر خبری از طرف عشقتان باشید. کمی فاصله و دوری در رابطه تان اتفاق میافتد ولی او عاشق شماست و باعث می شود دلخوری بین‌تان کمرنگ شود. پس دل‌شوره نداشته باشید. یادتان نرود دوست داشتن‌تان دو طرفه‌ست ولی فعلاً رابطه‌تان سرد شده که با گذشت زمان بهتر خواهد شد. نسبت به شما خیلی امیدوارست و دوست دارد تصمیمات مهم‌تر و جدی‌تری در رابطه تان بگیرد.

فال هفتگی عشق برای متولدین اسفند:

اتفاقی افتاده یا می افتد که نگران می‌شوید که این اتفاق برای رابطه تان بد باشد و باعث جدایی‌تان شود. کمی زمان بدهید و صبر کنید گاهی بهتر است رها کنید شما تلاش خودتان را در این رابطه کرده اید، بهتر است کمی فاصله بگیرید. اگه عشقش به شما واقعی باشد، به سمت هم بر میگردید و شروع خوبی رو باهم خواهید داشت. از شخصی بابت مسائل احساسی تان کمک می‌گیرید. طرف مقابلتان گاهی به نیازهایی که شما دارید اهمیت نمیدهد و این شما را ناراحت میکند. شما هم یکسری رفتارهایی دارید که در چشم طرف مقابلتان خوب نیست و مشکل رابطه‌تان این است که با هم در میان نمی گذارید. در روابط احساسی‌تان کمی اعتماد به نفستان پایین آمده که می تواند به خاطر رفتار اشتباه طرف مقابلتان باشد. بین‌تان بحث های زیادی میشود و اختلاف نظرهای زیادی دارید اما علاقه‌تان به یکدیگر نیز به همان اندازه زیاد است. طرف مقابلتان از تکرار یکسری مسائل و مشکلاتی که در گذشته داشتید هراس دارد و نمیخواهد یکسری خاطره های بد مجدداً تکرار شود. برای همین ممکن است گاهی از بحث و یا گفت‌و‌گو فرار کند یا طفره برود.

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۷ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: