فقط باهوش ترین افراد می توانند تست تشخیص دروغگو را حل کنند! هوش خود را با تشخیص دروغگو در این تست هوش بیازمایید.

بلذرفبقسلق

بیایید نگاهی به تصویر تست تشخیص دروغگو بیندازیم:

همانگونه که می‌بینید در تصویر ۳ نفر حضور دارند – مریم، فرشته و علی. می‌بینید که مریم شکمش را محکم گرفته و ظاهرا درد دارد. فرشته پای چپش شکسته و نمی‌تواند درست راه برود. علی دست راستش شکسته و ظاهرا حال خوبی ندارد.

حال دو نفر از آن‌ها به طور جدی خوب نیست. اما یکی از آن‌ها کاملا خوب است و دروغ می‌گوید.

چشم‌های خود را آماده کنید و تصویر را با دقت بررسی کنید. زیرا جواب دقیقا جلوی چشمان شما قرار دارد!اگر نتوانستید دروغگو را تشخیص دهید، نگران نباشید، به تصویر زیر دقت کنید:

جواب تست:‌

دروغگو علی است. زیرا مبایل او در جیب راستش است؛ بنابراین او باید از دست راستش (شکسته) استفاده کرده باشد.

فغافغتعفع6ت7

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۱۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: