ما امروز یک بازی فکری جالب برایتان آوردیم. اگر احساس می کنید که باهوش هستید در عرض ۷ ثانیه حدس بزنید که رئیس کیست.

4قبفث54ص

پاسخ تست:

 

شماره ۲ بخاطر اینکه لباس رسمی نپوشیده حذف می شود.

شماره ۱، هم رئیس شرکت نیست زیرا کت پوشیده، در حالی که کت رئیس، روی صندلی است.

کارمند شماره ۳، که لباس رسمی پوشیده و کت ندارد رئیس است.

خحکهختت

 

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۹ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: