ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 26 بهمن 1401 با کاهش 81 هزار و 152 تومان به 9 میلیون و791هزار و 416 تومان رسید.

امروز چهارشنبه (26 بهمن 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 9 میلیون149 هزار و954 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با13166 واحد کاهش در ارتفاع 1.524.795 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 474.781 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس3837 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم5606 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای کگل،فارس،میدکو،فملی،خساپا،پارسان و شتران  صورت گرفت و شاخص های آریا،فغدیر،شگویا،بپاس،پخش،فزر و وملل بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  875 1168

شگویا 1032 49

شاوان 1850 5

دانا 294 45

بنیرو  295 3

رمپنا 958 143

اخابر 638 244

کگل 832 107

حکشتی‌ 2397 80

فولاد 627 2520

فولاژ 1093 48

فخوز 304 116

ساراب 2245 9

ورنا 611 3

حپترو 3141 1

کچاد 1129 237

وپست 566 16

مارون 18130 49

شپنا  674 416

شتران 382 2600

شبندر 845 930

بسویچ 432 9

وبملت 347 305

وبصادر 164 1427

خاور 355 420

وتجارت  160 1822

فایرا 603 32

شراز 1286 4

جم 3716 42

فملی 774 1840

سدشت 3341 8

بفجر 1885 38

وتوصا 697 12

 شبریز 1398 41

خساپا 204 36

لکما 100 22

بترانس 188 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (بیست و ششم بهمن 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به9 میلیون و 791 هزار و 416 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  875 2292

شگویا 1032 47

شاوان 1850 4

دانا 294 16

بنیرو  295 3

رمپنا 958 137

اخابر 638 239

کگل 832 104

حکشتی‌ 2397 78

فولاد 627 2520

فولاژ 1093 73

فخوز 304 296

ساراب 2245 3

ورنا 611 3

حپترو 3141 1

کچاد 1129 181

وپست 566 16

مارون 18130 47

شپنا  674 1008

شتران 382 2090

شبندر 845 912

بسویچ 432 9

وبملت 347 299

وبصادر 164 1400

خودرو 292 47

وتجارت  160 1788

 فایرا 603 31

شراز 1286 4

جم 3716 41

فملی 774 1473

سدشت 3341 8

بفجر 1885 38

وتوصا 697 12

شبریز 1398 15

خساپا 204 39

لکما 100 22

بترانس 188 3

 

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: