ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 10 اسفند 1401 با کاهش 179 هزار و896 تومان به11 میلیون و786 هزار و881 تومان رسید.

امروز چهارشنبه (10 اسفند 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون و919 هزار و542 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 16350 واحد کاهش در ارتفاع 1.821.769 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 537.870 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس9107 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم6698 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،کچاد،شستا،فملی،شبندر،شتران،رمپنا صورت گرفت و شاخص های کگهر،فغدیر،ارفع،زاگرس،هرمز،انتخاب،شاوان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1069 1168

شگویا 1354 49

شاوان 2340 5

دانا 312 45

بنیرو  315 3

رمپنا 1226 143

اخابر 749 244

کگل 692 107

حکشتی‌ 2953 80

فولاد 835 2520

فولاژ 1491 48

فخوز 371 116

ساراب 2406 9

ورنا 633 3

حپترو 3276 1

کچاد 822 237

وپست 620 16

مارون 18515 49

شپنا  895 416

شتران 445 2600

شبندر 1034 930

بسویچ 555 9

وبملت 296 305

وبصادر 178 1427

خاور 374 420

وتجارت  181 1822

فایرا 650 32

شراز 1520 4

جم 4811 42

فملی 1018 1840

سدشت 3223 8

بفجر 2244 38

وتوصا 974 12

 شبریز 1607 41

خساپا 221 36

لکما 101 22

بترانس 235              

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (10 اسفند 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و876 هزار و 881 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1069 2292

شگویا 1354 47

شاوان 2340 4

دانا 312 16

بنیرو  315 3

رمپنا 1226 137

اخابر 749 239

کگل 692 104

حکشتی‌ 2953 78

فولاد 835 2520

فولاژ 1491 73

فخوز 371 296

ساراب 2406 3

ورنا 633 3

حپترو 3276 1

کچاد 822 181

وپست 620 16

مارون 18515 47

شپنا  895 1008

شتران 445 2090

شبندر 1034 912

بسویچ 555 9

وبملت 296 299

وبصادر 178 1400

خودرو 307 47

وتجارت  181 1788

 فایرا 650 31

شراز 1520 4

جم 4811 41

فملی 1018 1473

سدشت 3223 8

بفجر 2244 38

وتوصا 974 12

شبریز 1607 15

خساپا 221 39

لکما 101 22

بترانس 235 3

 

 

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۴ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: