ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 14 فروردین 1402 به11 میلیون و862 هزار و278 تومان رسید.

امروز دوشنبه (14 فروردین 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون و786 هزار و669 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با11235 واحد افزایش در ارتفاع 2.089.948 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 630.724 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس12272میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7734 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر اخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس،فولاد،فملی،میدکو،نوری،خودرو و رمپنا صورت گرفت و شاخص های آریا،مارون،وسپهر،زاگرس،شگویا،شاوان و دی بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1284 1168

شگویا 1461 49

شاوان 2740 5

دانا 324 45

بنیرو  552 3

رمپنا 1432 143

اخابر 965 244

کگل 741 107

حکشتی‌ 1363 80

فولاد 621 2520

فولاژ 1681 48

فخوز 400 116

ساراب 2850 9

ورنا 764 3

حپترو 3647 1

کچاد 980 237

وپست 726 16

مارون 17945 49

شپنا  892 416

شتران 498 2600

شبندر 1200 930

بسویچ 675 9

وبملت 344 305

وبصادر 221 1427

خاور 399 420

وتجارت  220 1822

فایرا 723 32

شراز 1815 4

جم 5276 42

فملی 794 1840

سدشت 3869 8

بفجر 2299 38

وتوصا 1033 12

 شبریز 1847 41

خساپا 286 36

لکما 129 22

بترانس 306 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (14 فروردین 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و862 هزار و278 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1284 2292

شگویا 1461 47

شاوان 2740 4

دانا 324 16

بنیرو  552 3

رمپنا 1432 137

اخابر 965 239

کگل 741 104

حکشتی‌ 1363 78

فولاد 621 2520

فولاژ 1681 73

فخوز 400 296

ساراب 2850 3

ورنا 764 3

حپترو 3647 1

کچاد 980 181

وپست 726 16

مارون 17945 47

شپنا  892 1008

شتران 498 2090

شبندر 1200 912

بسویچ 675 9

وبملت 344 299

وبصادر 221 1400

خودرو 369 47

وتجارت  220 1788

 فایرا 723 31

شراز 1815 4

جم 5276 41

فملی 794 1473

سدشت 3869 8

بفجر

2299

38

وتوصا 1033 12

شبریز 1847 15

خساپا 286 39

لکما 129 22

بترانس 306 3

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۲ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: