ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 17 اردیبهشت 1402 به12 میلیون و578 هزار و 518 تومان رسید.

امروز یکشنبه (17 اردیبهشت 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 12 میلیون266 هزار و246 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 95043 واحد کاهش در ارتفاع 2.440.193 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 840.342 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس17434 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم9021 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،فارس،کگل،کچاد،شستا و وبملت صورت گرفت و شاخص های آریا، مارون،کگهر،خاور،هرمز،بپاس،صبا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1371

1168

شگویا 1873 49

شاوان 3240 5

دانا 433 45

بنیرو  628 3

رمپنا 1752 143

اخابر 1496 244

کگل 735 107

حکشتی‌ 1835 80

فولاد 688 2520

فولاژ 1979 48

فخوز 470 116

ساراب 3450 9

ورنا 1045 3

حپترو 5779 1

کچاد 770 237

وپست 957 16

مارون 20590 49

شپنا  946 416

شتران 601 2600

شبندر 1350 930

بسویچ 816 9

وبملت 416 305

وبصادر 299 1427

خاور 505 420

وتجارت  275 1822

فایرا 926 32

شراز 2125 4

جم 6293 42

فملی 818 1840

سدشت 4998 8

بفجر 2799 38

وتوصا 1688 12

 شبریز 2095 41

خساپا 383 36

لکما 171 22

بترانس 362 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (17 ادیبهشت 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و578 هزار و518 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1371 2292

شگویا 1873 47

شاوان 3240 4

دانا 433 16

بنیرو  628 3

رمپنا 1752 137

اخابر 1496 239

کگل 735 104

حکشتی‌ 1835 78

فولاد 688 2520

فولاژ 1979 73

فخوز 470 296

ساراب 3450 3

ورنا 1045 3

حپترو 5779 1

کچاد 770 181

وپست 957 16

مارون 20590 47

شپنا  946 1008

شتران 601 2090

شبندر 1350 912

بسویچ 816 9

وبملت 416 299

وبصادر 299 1400

خودرو 434 47

وتجارت  275 1788

 فایرا 926 31

شراز 2125 4

جم 6293 41

فملی 818 1473

سدشت 4998 8

بفجر

2799

38

وتوصا 1688 12

شبریز 2095 15

خساپا 383 39

لکما 171 22

بترانس 362 3

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۶ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: