علی حسنی جوان‌ترین کارآفرین کشور: در زمینه موفقیت و به ویژه موفقیت در کسب و کار دیگر نمی‌توان به صورت سنتی نگریست و باید به طور اصولی به کلیه مباحث کلیدی و پایه ای در این مقوله توجه مبسوط داشت.

علی حسنی جوان‌ترین کارآفرین کشور: در زمینه موفقیت و به ویژه موفقیت در کسب و کار دیگر نمی‌توان به صورت سنتی نگریست و باید به طور اصولی به کلیه مباحث کلیدی و پایه ای در این مقوله توجه مبسوط داشت. 

از مفاهیم مدیریتی که در کسب و کار بشدت مورد توجه است، مدیریت ذهن می باشد که باید به درستی آن را در نظر داشت. این مفهوم البته یک مفهوم مدیریتی صرف نیست و آن را مفهومی میان رشته ای می توان دانست.


این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: