قیمت دلار در صرافی ملی

روز قبل دلار در صرافی ملی مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در صرافی ملی که ۲ روز پیش تا ۲۵,۳۰۳ (بیست و پنج هزار و سیصد و سه ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۱۸ فوریه ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۲۷ درصدی به ۲۵,۲۳۳ (بیست و پنج هزار و دویست و سی و سه ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل

روز قبل دلار در بازار متشکل مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در بازار متشکل که ۲ روز پیش تا ۲۵,۱۳۵ (بیست و پنج هزار و یکصد و سی و پنج ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۱۸ فوریه ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۱۱ درصدی به ۲۵,۱۰۷ (بیست و پنج هزار و یکصد و هفت ) تومان رسید.

قیمت دلار در سامانه سنا

روز قبل دلار در سامانه سنا مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۲ روز پیش تا ۲۵,۲۹۹ (بیست و پنج هزار و دویست و نود و نه ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۱۸ فوریه ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۲۶ درصدی به ۲۵,۲۳۲ (بیست و پنج هزار و دویست و سی و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا

روز قبل دلار کانادا مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار کانادا که ۲ روز پیش تا ۲۱,۲۸۹ (بیست و یک هزار و دویست و هشتاد و نه ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۱۸ فوریه ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۸۲ درصدی به ۲۰,۹۰۷ (بیست هزار و نهصد و هفت ) تومان رسید.

 

 

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۹۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: