قیمت سکه امامی

روز قبل سکه امامی مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که سکه امامی که ۲ روز پیش تا ۱۲,۰۷۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و هفتاد هزار) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۱۸ فوریه ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۹۶ درصدی به ۱۱,۹۵۵,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

روز قبل نیم سکه مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که نیم سکه که ۲ روز پیش تا ۶,۷۵۵,۰۰۰ (شش میلیون و هفتصد و پنجاه و پنج هزار) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۱۸ فوریه ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۸۲ درصدی به ۶,۷۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

روز قبل ربع سکه مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که ربع سکه که ۲ روز پیش تا ۳,۷۸۴,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و هشتاد و چهار هزار) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۱۸ فوریه ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۹ درصدی به ۳,۷۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

روز قبل هر سکه گرمی مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که هر سکه گرمی که ۲ روز پیش تا ۲,۲۸۵,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۱۸ فوریه ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۰۸ درصدی به ۲,۲۸۳,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هشتاد و سه هزار) تومان رسید.

 

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۲۹ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: