دنیا مدنی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.دنیا مدنی متن جالب و قابل تفکری را در ادامه منتشر کرد. دنیا مدنی با انتشار این عکس نوشت:

دقت کردم دیدم چند وقته عکس تو آسانسور ندارم، حس کردم از خودم فاصله گرفتم. دیدم این عکس رو نذارم دیگه مَن، من نیستم. یعنی من دیگه خودم نیستم. میفهمی؟ خود، خودم نیستم.

دنیا مدنی

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۴ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: