احمدی، معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: آیین نامه رتبه بندی معلمان پس از گذشت یک ماه از مصوبه مجلس تدوین شد و امروز برای تصویب به دولت ارسال می شود.

قاسم احمدی لاشکی معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: با اجرای این طرح ۴ صلاحیت عمومی، تخصصی، حرفه ای و تجربی معلمان ارزیابی و معلمان در ۵ گروه رتبه بندی می شوند.

احمدی لاشکی افزود: طبق این آیین نامه برای هر یک از کارکنان مدرسه به غیر از سرایداران ۱۰۰۰ امتیاز در نظر گرفته شده که هر نفر متناسب با امتیاز دریافتی در یکی از رتبه های آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: معلمان تا ۵۰۰ امتیاز رتبه آموزشیار معلم، حداقل ۶۰۰ امتیاز رتبه مربی معلم، حداقل ۷۰۰ امتیاز رتبه استادیار معلم، حداقل ۸۰۰ امتیاز رتبه دانشیار معلم و با حداقل ۹۰۰ امتیاز در رتبه استاد معلم قرار خواهند گرفت.

همچنین بر اساس این آیین نامه ۸۰۰ هزار مدیر، معاون، معلم، مربی، مشاور و مراقب سلامت در مدارس طبق ۱۷ شاخص ارزیابی می شوند و دانش آموزان و اولیا هم برای اولین بار می توانند به کارکنان مدرسه امتیاز دهند. بر اساس این رتبه بندی حق شغل، شاغل و فوق العاده شغل کارکنان مدرسه، طبق رتبه دریافتی از ۴۵ تا ۹۰ درصد افزایش پیدا می کند.

احمدی لاشکی گفت: ارتقا به رتبه بالاتر برای کارکنان مدارس ابتدایی، استثنایی و مناطق محروم، هر ۴ سال یک بار و برای کارکنان سایر مدرسه ها هر۵ سال یک بار خواهد بود.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: رتبه بندی شامل معلمان رسمی و پیمانی می شود و مشمول معلمان غیر رسمی و حق التدریس نخواهد شد.

قانون رتبه بندی معلمان با اعتبار ۳۸ هزار میلیارد تومانی در انتظار تصویب دولت است تا از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ برای شاغلان و معلمان بازنشسته بعد از این تاریخ محاسبه شود.

 

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۴ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: