هفته‌ای که میانگین ارزش معاملات خرد نسبت به هفته پیش افت کرد، ارزش معاملات اوراق بدهی دولتی نیز کاهش یافت.

در هفته اخیر شاهد کاهش میانگین ارزش معاملات خرد بورس بودیم. میانگین ارزش معاملات خرد بورس ۵ هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۶ هزار و ۶۶۴ میلیاردی هفته پیشین، افت ۱۷ درصدی داشته است.

در این هفته کمترین رقم ارزش معاملات خرد به روز چهارشنبه برمی‌گردد که ارزش معاملات خرد ۵ هزار و ۳۳ میلیارد تومان بود و بیشترین رقم هفته نیز در روز یکشنبه ثبت شد که به رقم ۶ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان بالغ شد.

در این هفته نمادهای خودرویی صدرنشین جدول معاملات بودند و بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را داشتند. نماد خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام در هفته اخیر را داشت.

روز شنبه خگستر بیشترین ارزش معاملات و بیشترین حجم معاملات بازار را داشت. روز یکشنبه نمادهای خگستر، خودرو و خساپا به ترتیب بیشترین ارزش معاملات را داشتند و خودرو بیشترین حجم معاملات بازار را داشت. در روز دوشنبه خبهمن در صدر جدول معاملات بود و روز سه‌شنبه وساپا، ورنا و فولاد در رتبه‌های اول تا سوم جدول ارزش معاملات قرار گرفتند. در آخرین روز کاری هفته خگستر، وساپا، خبهمن، شتران و خساپا بیشترین ارزش معاملات را داشتند. 

افت معاملات کل بازار سهام

در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات کل هفته ۴۵ هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۵۴ هزار و ۳۷۱ میلیاردی هفته پیشین، افت ۱۶ درصدی داشته است.

ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی

در هفته‌ اخیر میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی افت داشت. میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه در هفته اخیر ۳۸ هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین ۱۶ درصد کاهش داشته است. این هفته به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام ۴۰ درصد بود که نسبت به هفته پیشین افزایش داشته است.

در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق با رشد ۱۷۳ درصدی -نسبت به روز سه‌شنبه- به ۴ هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان رسید که ۴۰ درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.

 

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: