مدیر حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: فرد ضارب دانشجوی دانشکده پرستاری اصفهان دستگیر شد.

نورالدین سلطانیان با اشاره به حادثه چاقوکشی در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: فرد ضارب یکی از دانشجویان ترم چهار پرستاری بوده است.

وی افزود: این دانشجو در گذشته نیز در دانشگاه اقدام به ضرب و شتم کرده بود که در دوره مدیریت قبلی یک سال تعلیق شده بود و امسال مجدد به دانشگاه برگشته است.

دانشجوی ضارب اختلال شخصیتی دارد

مدیر حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه این دانشجو دارای اختلال شخصیتی است، گفت: این فرد به دلیل افکار پارانوئید به دانشجوی دختری که همکلاسی وی بوده ظن داشته که این دانشجو تخلفات او را به کمیته انضباطی گزارش داده است.

وی اضافه کرد: به دنبال این امر فرد دارای اختلال شخصیتی این دانشجوی دختر را مورد اصابت چاقو قرار داده و به وی آسیب زده است.

سلطانیان با بیان اینکه فرد ضارب توسط نیروی انتظامی دستگیر شده و دانشگاه علوم پزشکی نیز علیه وی طرح شکایت کرده است، ادامه داد: خانواده دختر دانشجوی مجروح نیز امروز علیه این فرد خاطی اعلام شکایت کرده‌اند.

راه اندازی گشت امنیتی در دانشگاه

وی با بیان اینکه بنا به درخواست دانشجویان برای افزایش احساس امنیت در فضای دانشگاه گشت‌های امنیتی را راه‌اندازی کرده‌ایم، گفت: دانشگاه نیز با توجه به قوانین موجود با این دانشجوی خاطی برخورد جدی خواهد داشت.

مدیر حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه با بیان اینکه ضروری است با توجه به مشکلات فرهنگی، اقتصادی و … سلامت روان دانشجویان همواره رصد شود، افزود: با این اقدام کمتر شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود.ضارب دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دستگیر شد

مدیر حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: فرد ضارب دانشجوی دانشکده پرستاری اصفهان دستگیر شد.

نورالدین سلطانیان با اشاره به حادثه چاقوکشی در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: فرد ضارب یکی از دانشجویان ترم چهار پرستاری بوده است.

وی افزود: این دانشجو در گذشته نیز در دانشگاه اقدام به ضرب و شتم کرده بود که در دوره مدیریت قبلی یک سال تعلیق شده بود و امسال مجدد به دانشگاه برگشته است.

دانشجوی ضارب اختلال شخصیتی دارد

مدیر حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه این دانشجو دارای اختلال شخصیتی است، گفت: این فرد به دلیل افکار پارانوئید به دانشجوی دختری که همکلاسی وی بوده ظن داشته که این دانشجو تخلفات او را به کمیته انضباطی گزارش داده است.

وی اضافه کرد: به دنبال این امر فرد دارای اختلال شخصیتی این دانشجوی دختر را مورد اصابت چاقو قرار داده و به وی آسیب زده است.

سلطانیان با بیان اینکه فرد ضارب توسط نیروی انتظامی دستگیر شده و دانشگاه علوم پزشکی نیز علیه وی طرح شکایت کرده است، ادامه داد: خانواده دختر دانشجوی مجروح نیز امروز علیه این فرد خاطی اعلام شکایت کرده‌اند.

راه اندازی گشت امنیتی در دانشگاه

وی با بیان اینکه بنا به درخواست دانشجویان برای افزایش احساس امنیت در فضای دانشگاه گشت‌های امنیتی را راه‌اندازی کرده‌ایم، گفت: دانشگاه نیز با توجه به قوانین موجود با این دانشجوی خاطی برخورد جدی خواهد داشت.

مدیر حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه با بیان اینکه ضروری است با توجه به مشکلات فرهنگی، اقتصادی و … سلامت روان دانشجویان همواره رصد شود، افزود: با این اقدام کمتر شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود.

 

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: