نتایج جستجو :

  • رییس ستاد هماهنگی طرح بازتوزیع یارانه بنزین گفت: در اجرای آزمایشی این طرح یارانه سوخت بنزین به حساب ۶۰ هزار کیشوند واریز شده است.

  • تا پیش از دولت‌های یازدهم و دوازدهم، یارانه‌های پرداختی صرفا هدفمندی یارانه‌ها را در بر می‌گرفتند؛ اما روحانی در سال‌های ریاست جمهوری‌اش انواعی از یارانه همچون یارانه معیشتی، یارانه بنزین، یارانه کالایی و حتی یارانه یلدایی تعریف کرد. این یارانه‌ها بیشتر به افراد کم‌برخوردار و دهک‌های پایین اختصاص می‌یافت.

  • وزیر نفت درباره توزیع یارانه بنزین گفت:‌ این یارانه بنزین به تمامی مردم چه کسانی که خودرو دارند و چه کسانی که ندارند بر حسب کارت ملی داده می‌شود.